Nabourali Vás? Byli jste účastníky dopravní nehody?
Pak Vám pravděpodobně ještě pojišťovna dluží nějaké peníze!
My za Vás tento nárok na pojišťovně vymůžeme!

O co se jedná?

Znehodnocení vozidla opravou je Vaše majetková újma (finanční ztráta), která Vám vznikla v souvislosti s opravou vašeho vozidla po dopravní nehodě v porovnání s cenou vozidla nikdy nepoškozeného (nehavarovaného). Vaše vozidlo má tudíž i po profesionálně provedené opravě ve značkovém servisu vždy nižší hodnotu, než kdyby k jeho opravě (poškození) nedošlo.

V případě nehody byste tak mohli mít ještě nárok na náhradu škody i za tuto majetkovou újmu. Což znamená, že Vám pojišťovna dluží ještě nějaké peníze.

Pojišťovny Vás ale na tento Váš nárok samy neupozorní, musíte si jej vymáhat. Termín znehodnocení opravou je samozřejmě pojišťovnám velmi dobře známý, ale pokud se o svůj nárok nepřihlásíte, tak tuto částku pojišťovně de facto darujete.

Pokud tak učiníte sami bez právníka a soudního znalce, případně tak za Vás učiní Váš pojišťovací makléř či jiná osoba, většinou Vám pojišťovny nevyhoví, tedy Váš nárok z různých důvodů zamítnou anebo pošlou velmi malou částku (plnění) v řádu jednotek procent.

Co je k tomu potřeba?

Nechat zpracovat znalecký posudek soudním znalcem a udělit plnou moc advokátovine nějaké agentuře, likvidátorovi či jinému subjektu. Proč? Protože pojišťovny dobře ví, že advokát se jen tak nenechá odradit jejich pokusy, jak odmítnout či krátit škodní plnění a že nemá problém věc „hnát“ až k soudu, kde je pánem na hřišti advokát. I v případě, že pojišťovna po výzvě sama nezaplatí a škodu je nutno uplatnit u soudu, tak advokátovi za jeho služby nic neplatíte!

Co mě to bude stát?

Předem nic neplatíte! Advokát následně dostane podílovou odměnu z výplaty pojistného plnění.

Nabízíme, že provedeme zdarma revizi vašich pojistných událostí z pojištění odpovědnosti (povinného ručení) viníka, a to až 3 roky zpětně od vzniku škody, bez ohledu na to, zda vozidlo ještě vlastníte!

Necháme na naše náklady vypracovat znalecký posudek a zajistíme vyplacení plnění na pojišťovně či viníkovi.

Kontakt

Oba advokáti se věnují otázkám náhrady škody (újmy) a jsou rovněž dlouholetými insolvenčními správci, likvidátory a mají tak bohaté zkušenosti s vymáháním pohledávek. Spolupracujeme se soudními znalci, tlumočníky, likvidátory škod a autorizovanými servisy.

Mgr. Petr Hromek

Mgr. Petr Hromek, advokát

Specializace na dopravní právo, vymáhání náhrady škod, materiální i imateriální újmy (bolestné, ztížení společenského uplatnění), přestupkové a trestní řízení.

Telefon: 777 556 663
Email: morava@pojistovnozaplat.cz

Maříkova 2215/5a, 621 00 Brno-Řečkovice

Mgr. Ing. Tomáš Hřeben

Mgr. Ing. Tomáš Hřeben, advokát

Věnuje se otázkám pojišťovnictví, vedle právního vzdělání vystudoval i obor bankovnictví a pojišťovnictví na VŠE v Praze.

Telefon: 608 778 185
Email: cechy@pojistovnozaplat.cz

Jankovcova 94/41, 170 00 Praha 7-Holešovice